Pagina's

dinsdag 20 oktober 2015

Geen geld voor de zorgverzekering

Betalen we de zorgverzekering niet, dan blijft dat op het eerste gezicht zonder gevolgen. We blijven immers verzekerd en de nota’s voor medische zorg worden gewoon voldaan. Als de nood écht aan de man is, word ik toch wel behandeld, zo redeneren kennelijk veel mensen.

Betaalachterstand zorgverzekering kan dure grap worden


Als mensen krap bij kas zitten, is de premie voor de zorgverzekering een van de eerste betalingen die in het gedrang komen. Hoewel dat ogenschijnlijk niet tot grote problemen leidt, kan betaalachterstand met betrekking tot de zorgpremie uiteindelijk een dure aangelegenheid worden:

  • het komt je te staan op een fikse boete;
  • de achterstallige premies dien je alsnog te betalen;
  • je wordt als wanbetaler uitgesloten van de aanvullende verzekering.


Zorgelijke ontwikkeling

Eind 2014 werden er in Nederland pakweg 300.000 verzekerden aangemerkt als wanbetaler, mensen dus die de premie voor hun zorgverzekering langer dan een half jaar niet wilden of konden betalen. Volgens bewindvoerders en budgetadviseurs een uitermate zorgelijke ontwikkeling. Veel van hun klanten zitten financieel zodanig aan de grond, dat ze uit kostenoverwegingen zorg gaan mijden. Men kan de opgelegde boetes en achterstallige premies domweg niet betalen.

Vooral mensen in bijstand wanbetaler zorgverzekering


Als we het CBS mogen geloven, moeten vooral mensen met lage inkomens, jongeren en allochtonen tot de wanbetalers worden gerekend. Onder bijstandstrekkers is landelijk gezien een op zeven wanbetaler. Weliswaar is de premie voor de zorgverzekering niet de enige reden dat mensen in geldnood raken, maar feit is dat de zorgkosten een behoorlijke aanslag op het budget vormen:

  • in tegemoetkomingen op ziektekosten wordt meer en meer gesnoeid;
  • eigen risico en eigen bijdragen daarentegen nemen alleen maar toe.


Gespreid betalen heeft zijn nut bewezen


Zorgverzekeraars doen er intussen alles aan om te vermijden dat hun verzekerden als wanbetalers worden aangemerkt. Een aantal van hen benadert zijn klanten actief als die achterop dreigen te raken met het betalen van premie en eigen risico. Het aanbieden van een betalingsregeling met gespreide betaling heeft in de praktijk zijn nut bewezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten