Pagina's

zondag 9 maart 2014

Financiële adviezen voor jongeren


Afdekken van financiële risico’s en een financiële buffer aanleggen voor onvoorziene omstandigheden, dat is de beste garantie voor een onbekommerd bestaan op latere leeftijd. Kopen op krediet en een bankrekening met roodstand daarentegen, bevat risico's.

Omgaan met geld

In de afgelopen jaren zijn grote inspanningen verricht om jongeren te informeren hoe ze beter met geld omgaan:

  • banken en verzekeraars moeten schriftelijke verslagen van de gesprekken met hun klanten vervaardigen;
  • financiële aanbieders zijn verplicht om particulieren vóór het afsluiten van een contract gedetailleerde informatiebladen over de producten te overhandigen. 

Beste bescherming tegen financiële stroppen

Die inspanningen verdienen uiteraard alle lof, maar helpt deze voorlichting echt om jongeren beter met geld om te laten gaan? Of blijft gezond verstand gewoon de beste bescherming tegen miskleunen en financiële stroppen?

Wie niet “nadenkt” maar voor de afwisseling ook eens “vóóraf denkt”, zal snel beseffen dat tussen onze 20e en 80e verjaardag zo’n 6-tal  levensfasen voorkomen en dat in elke levensfase slechts enkele financiële producten volstaan om goed van rond te kunnen komen.

Tussen carrièrestart en pensioen

De eerste levensfase is de start van onze beroepscarrière, de laatste fase is ons pensioen, en daartussenin lijkt het leven soms een achtbaan:

  • de een bekommert zich om zijn opleiding, spaart, sticht een gezin en koopt een eigen huis, maakt carrière, bouwt vermogen op en geniet uiteindelijk van een welverdiend pensioen;
  • de ander viert feestjes, raakt in een schuldenspiraal, permitteert zich echtscheidingen, woont gehuurd, blijft beroepsmatig hangen in middelmaat, en komt op latere leeftijd tot de ontdekking dat het pensioen toch aan de krappe kant is.


Financiële levensfasen kennen veel grijstinten 

De financiële levensfasen zijn, dat spreekt voor zich, noch zwart noch wit, maar een aaneenschakeling van vele grijstinten. En de kleur grijs is niet saai. Integendeel! Het beleid wordt in de jeugd uitgestippeld en de cruciale voorwaarden voor vrijheid en welvaart worden duidelijk in het volgende voorbeeld.

Opleiding afgerond en werk

Een jongeman is 25 jaar. Hij heeft zijn middelbare opleiding met succes afgerond en studeerde daarna geschiedenis en politiek. Op dit moment heeft hij een titel op zak en hij heeft werk. Hij heeft een baan bij een uitgeverij en het bruto salaris is € 2950 per maand. Die constatering zou 20 of 30 jaar geleden niemand zijn opgevallen, maar tegenwoordig is dat anders. Wie op deze leeftijd zijn opleiding heeft afgerond, geen stagiair meer is, en goed geld verdient, bevindt zich aan de zonzijde van het leven. Maar de meeste afgestudeerden en studenten leven in de ware zin van het woord in andere omstandigheden en in andere werelden.

Welke financiële producten voor jongeren?

Nu stelt zich de vraag welke financiële producten deze jongeman nodig heeft. Het antwoord is simpel, maar om die opmerking te begrijpen, is een klein uitstapje in de wereld van de belastingen noodzakelijk. De jonge meester ontvangt twaalf bruto maandsalarissen van € 2.950 per stuk. Na inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies resteert onder de streep een netto salaris van € 1.840 per maand.

Hoe indekken tegen financiële stroppen?

Men kan lang discussiëren over de vraag of 38 procent belastingheffing veel of weinig geld is, maar wat telt is alleen wat de jongeman met die 1840 euro doet. Blijft de jonge wetenschapper met beide benen op de grond, of steelt hij de show? Wat de beste preventie tegen financiële stroppen is?

  • wegblijven bij financiële bemiddelaars;
  • de juiste levenspartner kiezen. 

De helft van alle huwelijken loopt stuk

Jonge mensen hebben als het eerste salaris op de rekening wordt bijgeschreven, noch behoefte aan complexe spaarplannen noch aan beleggingsproducten.

En ook moeten ze in gedachten houden dat in de 21e eeuw ongeveer de helft van alle huwelijken stukloopt en de financiële gevolgen daarvan in veel gevallen erger zijn dan de pest of cholera. Intreders op de arbeidsmarkt komen doorgaans prima uit de voeten met:

  • één bankrekening;
  • twee verzekeringen (later meer hierover);
  • één spaarrekening voor de eerste noden.  

En als er dan tóch een bruiloft moet komen, dan niet zonder goed huwelijkscontract.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten