Pagina's

donderdag 13 maart 2014

Zorgpremie 2015


Maanden wordt er al gespeculeerd of de zorgpremie 2015 omhoog of omlaag kan. Je zou veronderstellen dat door het uitkleden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 2015 het beroep op de zorgverzekering zal toenemen en de zorgpremie 2015 dus zal stijgen. Maar is dat wel zo?

Zorgpremie 2015 kan omlaag

In maart 2014 verscheen immers een publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit waarin werd gesteld dat de zorgpremie juist met 100 euro omlaag zou kunnen. Om dat te bereiken zouden we als verzekerden dan wel alleen maar gebruik moeten maken van zorgverleners met wie onze zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Theoretisch valt het voordeel daarvan te becijferen op 100 euro besparing per verzekerde per jaar.

Wie betaalt (lees: vergoedt), bepaalt

Eigenlijk komen de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit erop neer dat een patiënt zelf moet opdraaien voor de kosten als hij een zorgverlener consulteert waarmee zijn verzekeraar geen contract heeft gesloten. Feitelijk bepalen dus de zorgverzekeraars van wie hun verzekerden de zorg moeten afnemen.

Weliswaar is dat ook nu al het geval, maar zorgverzekeraars worden nu wel nog bij wet verplicht om ook zorg te vergoeden die bij niet gecontracteerde partijen wordt afgenomen. Als patiënt betaal je dan ook een deel van de factuur, maar 75% moet de zorgverzekeraar vergoeden.

Aan keuzevrijheid hangt prijskaartje

De vrees bestaat, dat de ideeën van de Nederlandse Zorgautoriteit ten koste gaan van de keuzevrijheid van patiënten. Maar die keuzevrijheid blijft toch enigszins gewaarborgd omdat we als verzekerden elk jaar opnieuw de mogelijkheid hebben om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.

Wie de voorwaarden van de verschillende aanbieders zorgvuldig vergelijkt, zal merken dat duurdere polissen vaak meer vrijheid bieden in de keuze van de behandelaar en doorgaans een lager eigen risico hanteren dan goedkope zorgverzekeraars.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten